Varna City Park сграда

Жилищни помещения

Чудесно! Намерихме 236 апартамента, от които свободни 1.

Изл. Изложение
Етаж
Блок
Ап. Апартамент
Площ
Тип
Цена
Статус
Изл. Изложение
Етаж
Блок
Ап. Апартамент
Площ
Тип
Цена
Статус
1
«Акация»
61,36 м2
Едностаен
позвънете
1
«Акация»
94,48 м2
Тристаен
позвънете
1
«Акация»
103,51 м2
Тристаен
позвънете
1
«Върба»
60,83 м2
Едностаен
позвънете
1
«Върба»
93,68 м2
Тристаен
позвънете
1
«Върба»
102,63 м2
Тристаен
позвънете
1
«Гардения»
90,80 м2
Тристаен
64000 €
1
«Гардения»
99,06 м2
Тристаен
69900 €
1
«Детелина»
61,46 м2
Едностаен
позвънете
1
«Детелина»
94,64 м2
Тристаен
позвънете
1
«Детелина»
103,42 м2
Тристаен
позвънете
1
«Ела»
60,93 м2
Едностаен
позвънете
1
«Ела»
93,82 м2
Тристаен
позвънете
1
«Ела»
102,79 м2
Тристаен
позвънете
1
«Жасмин»
60,76 м2
Едностаен
позвънете
1
«Жасмин»
93,56 м2
Тристаен
позвънете
1
«Жасмин»
102,50 м2
Тристаен
позвънете
1
«Здравец»
60,93 м2
Едностаен
39600 €
1
«Здравец»
93,82 м2
Тристаен
позвънете
1
«Здравец»
102,79 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
96,61 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
95,74 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
104,81 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
85,58 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
60,56 м2
Двустаен
позвънете
2
«Бреза»
95,33 м2
Тристаен
позвънете
2
«Бреза»
94,71 м2
Тристаен
позвънете
2
«Бреза»
103,31 м2
Тристаен
позвънете
2
«Бреза»
84,95 м2
Тристаен
позвънете
2
«Бреза»
59,48 м2
Двустаен
позвънете
2
«Върба»
95,73 м2
Тристаен
позвънете
2
«Върба»
94,86 м2
Тристаен
позвънете
2
«Върба»
103,86 м2
Тристаен
позвънете
2
«Върба»
84,80 м2
Тристаен
позвънете
2
«Върба»
61,01 м2
Двустаен
позвънете
2
«Гардения»
92,33 м2
Тристаен
позвънете
2
«Гардения»
91,77 м2
Тристаен
позвънете
2
«Гардения»
100,03 м2
Тристаен
позвънете
2
«Гардения»
82,08 м2
Тристаен
позвънете
2
«Гардения»
57,72 м2
Двустаен
позвънете
2
«Детелина»
96,48 м2
Тристаен
позвънете
2
«Детелина»
95,35 м2
Тристаен
позвънете
2
«Детелина»
105,09 м2
Тристаен
позвънете
2
«Детелина»
85,12 м2
Тристаен
позвънете
2
«Детелина»
60,80 м2
Двустаен
позвънете
2
«Ела»
95,89 м2
Тристаен
позвънете
2
«Ела»
95,02 м2
Тристаен
позвънете
2
«Ела»
104,03 м2
Тристаен
позвънете
2
«Ела»
84,53 м2
Тристаен
позвънете
2
«Ела»
60,05 м2
Двустаен
позвънете
2
«Жасмин»
95,60 м2
Тристаен
позвънете
2
«Жасмин»
94,74 м2
Тристаен
позвънете
2
«Жасмин»
103,72 м2
Тристаен
позвънете
2
«Жасмин»
84,69 м2
Тристаен
позвънете
2
«Жасмин»
59,93 м2
Двустаен
позвънете
2
«Здравец»
95,89 м2
Тристаен
67000 €
2
«Здравец»
95,02 м2
Тристаен
позвънете
2
«Здравец»
104,03 м2
Тристаен
позвънете
2
«Здравец»
84,53 м2
Тристаен
позвънете
2
«Здравец»
60,05 м2
Двустаен
позвънете
3
«Акация»
96,08 м2
Тристаен
позвънете
3
«Акация»
96,05 м2
Тристаен
позвънете
3
«Акация»
104,89 м2
Тристаен
позвънете
3
«Акация»
85,11 м2
Тристаен
позвънете
3
«Акация»
60,64 м2
Двустаен
позвънете
3
«Бреза»
95,45 м2
Тристаен
позвънете
3
«Бреза»
93,71 м2
Тристаен
позвънете
3
«Бреза»
104,31 м2
Тристаен
позвънете
3
«Бреза»
84,66 м2
Тристаен
позвънете
3
«Бреза»
59,48 м2
Двустаен
позвънете
3
«Върба»
95,20 м2
Тристаен
позвънете
3
«Върба»
95,18 м2
Тристаен
позвънете
3
«Върба»
103,94 м2
Тристаен
позвънете
3
«Върба»
84,33 м2
Тристаен
позвънете
3
«Върба»
60,08 м2
Двустаен
позвънете
3
«Гардения»
91,65 м2
Тристаен
67000 €
3
«Гардения»
91,10 м2
Тристаен
позвънете
3
«Гардения»
100,03 м2
Тристаен
позвънете
3
«Гардения»
81,47 м2
Тристаен
позвънете
3
«Гардения»
57,70 м2
Двустаен
позвънете
3
«Детелина»
95,92 м2
Тристаен
64000 €
3
«Детелина»
95,50 м2
Тристаен
позвънете
3
«Детелина»
105,09 м2
Тристаен
позвънете
3
«Детелина»
85,51 м2
Тристаен
позвънете
3
«Детелина»
60,59 м2
Двустаен
позвънете
3
«Ела»
95,44 м2
Тристаен
позвънете
3
«Ела»
94,79 м2
Тристаен
позвънете
3
«Ела»
104,11 м2
Тристаен
позвънете
3
«Ела»
84,53 м2
Тристаен
64000 €
3
«Ела»
60,11 м2
Двустаен
позвънете
3
«Жасмин»
95,07 м2
Тристаен
позвънете
3
«Жасмин»
94,19 м2
Тристаен
позвънете
3
«Жасмин»
103,80 м2
Тристаен
позвънете
3
«Жасмин»
84,22 м2
Тристаен
64000 €
3
«Жасмин»
59,93 м2
Двустаен
41000 €
3
«Здравец»
95,44 м2
Тристаен
позвънете
3
«Здравец»
94,79 м2
Тристаен
71000 €
3
«Здравец»
104,11 м2
Тристаен
позвънете
3
«Здравец»
84,53 м2
Тристаен
позвънете
3
«Здравец»
60,05 м2
Двустаен
позвънете
4
«Акация»
96,19 м2
Тристаен
позвънете
4
«Акация»
95,61 м2
Тристаен
позвънете
4
«Акация»
104,99 м2
Тристаен
позвънете
4
«Акация»
85,16 м2
Двустаен
позвънете
4
«Акация»
60,44 м2
Двустаен
позвънете
4
«Бреза»
94,22 м2
Тристаен
позвънете
4
«Бреза»
94,20 м2
Тристаен
позвънете
4
«Бреза»
103,47 м2
Тристаен
позвънете
4
«Бреза»
84,36 м2
Двустаен
позвънете
4
«Бреза»
59,61 м2
Двустаен
позвънете
4
«Върба»
95,32 м2
Тристаен
позвънете
4
«Върба»
94,74 м2
Тристаен
позвънете
4
«Върба»
104,04 м2
Тристаен
позвънете
4
«Върба»
84,38 м2
Двустаен
позвънете
4
«Върба»
59,89 м2
Двустаен
позвънете
4
«Гардения»
91,71 м2
Тристаен
позвънете
4
«Гардения»
91,03 м2
Тристаен
позвънете
4
«Гардения»
100,03 м2
Тристаен
позвънете
4
«Гардения»
81,39 м2
Двустаен
позвънете
4
«Гардения»
57,65 м2
Двустаен
позвънете
4
«Детелина»
96,26 м2
Тристаен
позвънете
4
«Детелина»
95,67 м2
Тристаен
позвънете
4
«Детелина»
105,18 м2
Тристаен
позвънете
4
«Детелина»
85,38 м2
Двустаен
позвънете
4
«Детелина»
60,97 м2
Двустаен
позвънете
4
«Ела»
95,47 м2
Тристаен
69000 €
4
«Ела»
94,90 м2
Тристаен
позвънете
4
«Ела»
104,21 м2
Тристаен
позвънете
4
«Ела»
84,53 м2
Двустаен
позвънете
4
«Ела»
60,05 м2
Двустаен
позвънете
4
«Жасмин»
96,07 м2
Тристаен
позвънете
4
«Жасмин»
94,62 м2
Тристаен
71000 €
4
«Жасмин»
103,89 м2
Тристаен
позвънете
4
«Жасмин»
84,41 м2
Двустаен
позвънете
4
«Жасмин»
59,81 м2
Двустаен
позвънете
4
«Здравец»
95,47 м2
Тристаен
позвънете
4
«Здравец»
94,90 м2
Тристаен
71000 €
4
«Здравец»
104,21 м2
Тристаен
позвънете
4
«Здравец»
84,59 м2
Двустаен
позвънете
4
«Здравец»
60,05 м2
Двустаен
позвънете
5
«Акация»
95,74 м2
Тристаен
позвънете
5
«Акация»
95,25 м2
Тристаен
позвънете
5
«Акация»
104,99 м2
Тристаен
позвънете
5
«Акация»
85,17 м2
Тристаен
позвънете
5
«Акация»
60,50 м2
Двустаен
позвънете
5
«Бреза»
94,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Бреза»
94,52 м2
Тристаен
позвънете
5
«Бреза»
103,40 м2
Тристаен
позвънете
5
«Бреза»
84,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Бреза»
59,53 м2
Двустаен
позвънете
5
«Върба»
94,87 м2
Тристаен
позвънете
5
«Върба»
95,18 м2
Тристаен
позвънете
5
«Върба»
104,04 м2
Тристаен
позвънете
5
«Върба»
84,39 м2
Тристаен
позвънете
5
«Върба»
59,95 м2
Двустаен
позвънете
5
«Гардения»
91,73 м2
Тристаен
позвънете
5
«Гардения»
91,19 м2
Тристаен
позвънете
5
«Гардения»
100,01 м2
Тристаен
позвънете
5
«Гардения»
81,35 м2
Тристаен
позвънете
5
«Гардения»
57,67 м2
Двустаен
позвънете
5
«Детелина»
96,34 м2
Тристаен
позвънете
5
«Детелина»
95,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Детелина»
105,18 м2
Тристаен
позвънете
5
«Детелина»
85,09 м2
Тристаен
позвънете
5
«Детелина»
60,61 м2
Двустаен
позвънете
5
«Ела»
95,18 м2
Тристаен
позвънете
5
«Ела»
94,47 м2
Тристаен
позвънете
5
«Ела»
104,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Ела»
84,59 м2
Тристаен
позвънете
5
«Ела»
59,99 м2
Двустаен
позвънете
5
«Жасмин»
94,74 м2
Тристаен
позвънете
5
«Жасмин»
94,25 м2
Тристаен
позвънете
5
«Жасмин»
103,89 м2
Тристаен
позвънете
5
«Жасмин»
84,33 м2
Тристаен
позвънете
5
«Жасмин»
59,87 м2
Двустаен
позвънете
5
«Здравец»
95,18 м2
Тристаен
67000 €
5
«Здравец»
94,53 м2
Тристаен
позвънете
5
«Здравец»
104,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Здравец»
84,54 м2
Тристаен
позвънете
5
«Здравец»
59,99 м2
Двустаен
позвънете
6
«Акация»
95,87 м2
Тристаен
67000 €
6
«Акация»
96,52 м2
Тристаен
позвънете
6
«Акация»
104,61 м2
Тристаен
позвънете
6
«Акация»
85,16 м2
Тристаен
позвънете
6
«Акация»
60,50 м2
Двустаен
позвънете
6
«Бреза»
94,54 м2
Тристаен
67000 €
6
«Бреза»
93,80 м2
Тристаен
позвънете
6
«Бреза»
103,47 м2
Тристаен
позвънете
6
«Бреза»
83,80 м2
Тристаен
позвънете
6
«Бреза»
59,53 м2
Двустаен
позвънете
6
«Върба»
95,02 м2
Тристаен
позвънете
6
«Върба»
95,64 м2
Тристаен
позвънете
6
«Върба»
102,86 м2
Тристаен
позвънете
6
«Върба»
84,39 м2
Тристаен
позвънете
6
«Върба»
59,95 м2
Двустаен
позвънете
6
«Гардения»
91,40 м2
Тристаен
67000 €
6
«Гардения»
90,86 м2
Тристаен
позвънете
6
«Гардения»
100,00 м2
Тристаен
позвънете
6
«Гардения»
81,34 м2
Тристаен
позвънете
6
«Гардения»
57,67 м2
Двустаен
позвънете
6
«Детелина»
95,98 м2
Тристаен
позвънете
6
«Детелина»
95,48 м2
Тристаен
позвънете
6
«Детелина»
105,27 м2
Тристаен
позвънете
6
«Детелина»
85,03 м2
Тристаен
позвънете
6
«Детелина»
60,61 м2
Двустаен
позвънете
6
«Ела»
95,16 м2
Тристаен
64000 €
6
«Ела»
94,52 м2
Тристаен
позвънете
6
«Ела»
104,30 м2
Тристаен
позвънете
6
«Ела»
84,60 м2
Тристаен
позвънете
6
«Ела»
59,99 м2
Двустаен
позвънете
6
«Жасмин»
94,89 м2
Тристаен
67000 €
6
«Жасмин»
94,18 м2
Тристаен
позвънете
6
«Жасмин»
103,98 м2
Тристаен
позвънете
6
«Жасмин»
84,27 м2
Тристаен
позвънете
6
«Жасмин»
59,87 м2
Двустаен
позвънете
6
«Здравец»
95,08 м2
Тристаен
67000 €
6
«Здравец»
94,59 м2
Тристаен
позвънете
6
«Здравец»
104,30 м2
Тристаен
позвънете
6
«Здравец»
84,60 м2
Тристаен
позвънете
6
«Здравец»
59,99 м2
Двустаен
позвънете
7
«Акация»
120,29 м2
Тристаен
позвънете
7
«Акация»
109,04 м2
Тристаен
позвънете
7
«Бреза»
118,40 м2
Тристаен
позвънете
7
«Бреза»
106,12 м2
Тристаен
позвънете
7
«Върба»
119,26 м2
Тристаен
позвънете
7
«Върба»
108,11 м2
Тристаен
позвънете
7
«Гардения»
114,24 м2
Тристаен
позвънете
7
«Гардения»
103,39 м2
Тристаен
позвънете
7
«Детелина»
120,40 м2
Тристаен
позвънете
7
«Детелина»
109,31 м2
Тристаен
95500 €
7
«Ела»
119,45 м2
Тристаен
97500 €
7
«Ела»
108,27 м2
Тристаен
позвънете
7
«Жасмин»
119,68 м2
Тристаен
позвънете
7
«Жасмин»
107,41 м2
Тристаен
92500 €
7
«Здравец»
119,45 м2
Тристаен
позвънете
7
«Здравец»
108,27 м2
Тристаен
95500 €

5 предложения за цялостно обзавеждане намаления до 25%

вижте всички апартаменти или любопитни факти за комплексът

Вижте материалите, които са вложени в строежа на тези апартаменти.

Задайте въпрос

Вашето име:
Ел. поща:
Телефон:
Въпрос:
Остана да попълните поле «Ел. поща», «Въпрос»

Грешка или неточност?

Вашето име:
Текст за корекция:
Корегиран текст:
Отказ