Varna City Park сграда

Жилищни помещения

Чудесно! Намерихме 182 апартамента, от които свободни 0.

Изл. Изложение
Етаж
Блок
Ап. Апартамент
Площ
Тип
Цена
Статус
Изл. Изложение
Етаж
Блок
Ап. Апартамент
Площ
Тип
Цена
Статус
1
«Акация»
94,48 м2
Тристаен
позвънете
1
«Акация»
103,51 м2
Тристаен
позвънете
1
«Върба»
93,68 м2
Тристаен
позвънете
1
«Върба»
102,63 м2
Тристаен
позвънете
1
«Гардения»
90,80 м2
Тристаен
позвънете
1
«Гардения»
99,06 м2
Тристаен
позвънете
1
«Детелина»
94,64 м2
Тристаен
позвънете
1
«Детелина»
103,42 м2
Тристаен
позвънете
1
«Ела»
93,82 м2
Тристаен
позвънете
1
«Ела»
102,79 м2
Тристаен
позвънете
1
«Жасмин»
93,56 м2
Тристаен
позвънете
1
«Жасмин»
102,50 м2
Тристаен
позвънете
1
«Здравец»
93,82 м2
Тристаен
позвънете
1
«Здравец»
102,79 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
96,61 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
95,74 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
104,81 м2
Тристаен
позвънете
2
«Акация»
85,58 м2
Тристаен
позвънете
2
«Бреза»
95,33 м2
Тристаен
позвънете
2
«Бреза»
94,71 м2
Тристаен
позвънете
2
«Бреза»
103,31 м2
Тристаен
позвънете
2
«Бреза»
84,95 м2
Тристаен
позвънете
2
«Върба»
95,73 м2
Тристаен
позвънете
2
«Върба»
94,86 м2
Тристаен
позвънете
2
«Върба»
103,86 м2
Тристаен
позвънете
2
«Върба»
84,80 м2
Тристаен
позвънете
2
«Гардения»
92,33 м2
Тристаен
позвънете
2
«Гардения»
91,77 м2
Тристаен
позвънете
2
«Гардения»
100,03 м2
Тристаен
позвънете
2
«Гардения»
82,08 м2
Тристаен
позвънете
2
«Детелина»
96,48 м2
Тристаен
позвънете
2
«Детелина»
95,35 м2
Тристаен
позвънете
2
«Детелина»
105,09 м2
Тристаен
позвънете
2
«Детелина»
85,12 м2
Тристаен
позвънете
2
«Ела»
95,89 м2
Тристаен
позвънете
2
«Ела»
95,02 м2
Тристаен
позвънете
2
«Ела»
104,03 м2
Тристаен
позвънете
2
«Ела»
84,53 м2
Тристаен
позвънете
2
«Жасмин»
95,60 м2
Тристаен
позвънете
2
«Жасмин»
94,74 м2
Тристаен
позвънете
2
«Жасмин»
103,72 м2
Тристаен
позвънете
2
«Жасмин»
84,69 м2
Тристаен
позвънете
2
«Здравец»
95,89 м2
Тристаен
позвънете
2
«Здравец»
95,02 м2
Тристаен
позвънете
2
«Здравец»
104,03 м2
Тристаен
позвънете
2
«Здравец»
84,53 м2
Тристаен
позвънете
3
«Акация»
96,08 м2
Тристаен
позвънете
3
«Акация»
96,05 м2
Тристаен
позвънете
3
«Акация»
104,89 м2
Тристаен
позвънете
3
«Акация»
85,11 м2
Тристаен
позвънете
3
«Бреза»
95,45 м2
Тристаен
позвънете
3
«Бреза»
93,71 м2
Тристаен
позвънете
3
«Бреза»
104,31 м2
Тристаен
позвънете
3
«Бреза»
84,66 м2
Тристаен
позвънете
3
«Върба»
95,20 м2
Тристаен
позвънете
3
«Върба»
95,18 м2
Тристаен
позвънете
3
«Върба»
103,94 м2
Тристаен
позвънете
3
«Върба»
84,33 м2
Тристаен
позвънете
3
«Гардения»
91,65 м2
Тристаен
позвънете
3
«Гардения»
91,10 м2
Тристаен
позвънете
3
«Гардения»
100,03 м2
Тристаен
позвънете
3
«Гардения»
81,47 м2
Тристаен
позвънете
3
«Детелина»
95,92 м2
Тристаен
позвънете
3
«Детелина»
95,50 м2
Тристаен
позвънете
3
«Детелина»
105,09 м2
Тристаен
позвънете
3
«Детелина»
85,51 м2
Тристаен
позвънете
3
«Ела»
95,44 м2
Тристаен
позвънете
3
«Ела»
94,79 м2
Тристаен
позвънете
3
«Ела»
104,11 м2
Тристаен
позвънете
3
«Ела»
84,53 м2
Тристаен
позвънете
3
«Жасмин»
95,07 м2
Тристаен
позвънете
3
«Жасмин»
94,19 м2
Тристаен
позвънете
3
«Жасмин»
103,80 м2
Тристаен
позвънете
3
«Жасмин»
84,22 м2
Тристаен
позвънете
3
«Здравец»
95,44 м2
Тристаен
позвънете
3
«Здравец»
94,79 м2
Тристаен
позвънете
3
«Здравец»
104,11 м2
Тристаен
позвънете
3
«Здравец»
84,53 м2
Тристаен
позвънете
4
«Акация»
96,19 м2
Тристаен
позвънете
4
«Акация»
95,61 м2
Тристаен
позвънете
4
«Акация»
104,99 м2
Тристаен
позвънете
4
«Бреза»
94,22 м2
Тристаен
позвънете
4
«Бреза»
94,20 м2
Тристаен
позвънете
4
«Бреза»
103,47 м2
Тристаен
позвънете
4
«Върба»
95,32 м2
Тристаен
позвънете
4
«Върба»
94,74 м2
Тристаен
позвънете
4
«Върба»
104,04 м2
Тристаен
позвънете
4
«Гардения»
91,71 м2
Тристаен
позвънете
4
«Гардения»
91,03 м2
Тристаен
позвънете
4
«Гардения»
100,03 м2
Тристаен
позвънете
4
«Детелина»
96,26 м2
Тристаен
позвънете
4
«Детелина»
95,67 м2
Тристаен
позвънете
4
«Детелина»
105,18 м2
Тристаен
позвънете
4
«Ела»
95,47 м2
Тристаен
позвънете
4
«Ела»
94,90 м2
Тристаен
позвънете
4
«Ела»
104,21 м2
Тристаен
позвънете
4
«Жасмин»
96,07 м2
Тристаен
позвънете
4
«Жасмин»
94,62 м2
Тристаен
позвънете
4
«Жасмин»
103,89 м2
Тристаен
позвънете
4
«Здравец»
95,47 м2
Тристаен
позвънете
4
«Здравец»
94,90 м2
Тристаен
позвънете
4
«Здравец»
104,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Акация»
95,74 м2
Тристаен
позвънете
5
«Акация»
95,25 м2
Тристаен
позвънете
5
«Акация»
104,99 м2
Тристаен
позвънете
5
«Акация»
85,17 м2
Тристаен
позвънете
5
«Бреза»
94,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Бреза»
94,52 м2
Тристаен
позвънете
5
«Бреза»
103,40 м2
Тристаен
позвънете
5
«Бреза»
84,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Върба»
94,87 м2
Тристаен
позвънете
5
«Върба»
95,18 м2
Тристаен
позвънете
5
«Върба»
104,04 м2
Тристаен
позвънете
5
«Върба»
84,39 м2
Тристаен
позвънете
5
«Гардения»
91,73 м2
Тристаен
позвънете
5
«Гардения»
91,19 м2
Тристаен
позвънете
5
«Гардения»
100,01 м2
Тристаен
позвънете
5
«Гардения»
81,35 м2
Тристаен
позвънете
5
«Детелина»
96,34 м2
Тристаен
позвънете
5
«Детелина»
95,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Детелина»
105,18 м2
Тристаен
позвънете
5
«Детелина»
85,09 м2
Тристаен
позвънете
5
«Ела»
95,18 м2
Тристаен
позвънете
5
«Ела»
94,47 м2
Тристаен
позвънете
5
«Ела»
104,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Ела»
84,59 м2
Тристаен
позвънете
5
«Жасмин»
94,74 м2
Тристаен
позвънете
5
«Жасмин»
94,25 м2
Тристаен
позвънете
5
«Жасмин»
103,89 м2
Тристаен
позвънете
5
«Жасмин»
84,33 м2
Тристаен
позвънете
5
«Здравец»
95,18 м2
Тристаен
позвънете
5
«Здравец»
94,53 м2
Тристаен
позвънете
5
«Здравец»
104,21 м2
Тристаен
позвънете
5
«Здравец»
84,54 м2
Тристаен
позвънете
6
«Акация»
95,87 м2
Тристаен
позвънете
6
«Акация»
96,52 м2
Тристаен
позвънете
6
«Акация»
104,61 м2
Тристаен
позвънете
6
«Акация»
85,16 м2
Тристаен
позвънете
6
«Бреза»
94,54 м2
Тристаен
позвънете
6
«Бреза»
93,80 м2
Тристаен
позвънете
6
«Бреза»
103,47 м2
Тристаен
позвънете
6
«Бреза»
83,80 м2
Тристаен
позвънете
6
«Върба»
95,02 м2
Тристаен
позвънете
6
«Върба»
95,64 м2
Тристаен
позвънете
6
«Върба»
102,86 м2
Тристаен
позвънете
6
«Върба»
84,39 м2
Тристаен
позвънете
6
«Гардения»
91,40 м2
Тристаен
позвънете
6
«Гардения»
90,86 м2
Тристаен
позвънете
6
«Гардения»
100,00 м2
Тристаен
позвънете
6
«Гардения»
81,34 м2
Тристаен
позвънете
6
«Детелина»
95,98 м2
Тристаен
позвънете
6
«Детелина»
95,48 м2
Тристаен
позвънете
6
«Детелина»
105,27 м2
Тристаен
позвънете
6
«Детелина»
85,03 м2
Тристаен
позвънете
6
«Ела»
95,16 м2
Тристаен
позвънете
6
«Ела»
94,52 м2
Тристаен
позвънете
6
«Ела»
104,30 м2
Тристаен
позвънете
6
«Ела»
84,60 м2
Тристаен
позвънете
6
«Жасмин»
94,89 м2
Тристаен
позвънете
6
«Жасмин»
94,18 м2
Тристаен
позвънете
6
«Жасмин»
103,98 м2
Тристаен
позвънете
6
«Жасмин»
84,27 м2
Тристаен
позвънете
6
«Здравец»
95,08 м2
Тристаен
позвънете
6
«Здравец»
94,59 м2
Тристаен
позвънете
6
«Здравец»
104,30 м2
Тристаен
позвънете
6
«Здравец»
84,60 м2
Тристаен
позвънете
7
«Акация»
120,29 м2
Тристаен
позвънете
7
«Акация»
109,04 м2
Тристаен
позвънете
7
«Бреза»
118,40 м2
Тристаен
позвънете
7
«Бреза»
106,12 м2
Тристаен
позвънете
7
«Върба»
119,26 м2
Тристаен
позвънете
7
«Върба»
108,11 м2
Тристаен
позвънете
7
«Гардения»
114,24 м2
Тристаен
позвънете
7
«Гардения»
103,39 м2
Тристаен
позвънете
7
«Детелина»
120,40 м2
Тристаен
позвънете
7
«Детелина»
109,31 м2
Тристаен
95500 €
7
«Ела»
119,45 м2
Тристаен
позвънете
7
«Ела»
108,27 м2
Тристаен
позвънете
7
«Жасмин»
119,68 м2
Тристаен
позвънете
7
«Жасмин»
107,41 м2
Тристаен
позвънете
7
«Здравец»
119,45 м2
Тристаен
позвънете
7
«Здравец»
108,27 м2
Тристаен
позвънете

5 предложения за цялостно обзавеждане намаления до 25%

вижте всички апартаменти или любопитни факти за комплексът

Вижте материалите, които са вложени в строежа на тези апартаменти.

Задайте въпрос

Вашето име:
Ел. поща:
Телефон:
Въпрос:
Остана да попълните поле «Ел. поща», «Въпрос»

Грешка или неточност?

Вашето име:
Текст за корекция:
Корегиран текст:
Отказ